Menu

Taal

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

CaseStudy – Balco balkonsystemen voor het Nederlandse corporatiebezit

De corporatiesector staat de komende decennia voor een grote opgave. De grote verbouwing naar een CO2-neutraal woningbezit is ingezet en vraagt om vernieuwende, creatieve oplossingen die niet alleen resulteren in energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook woonwinst opleveren voor de bewoners. Immers, indien er in de verduurzamingsslag van een complex geen duidelijke toegevoegde waarde is voor de bewoners, vormt dit een aanzienlijke drempel om tot uitvoering over te kunnen gaan. Woningcorporaties die bij hun vastgoedtransitie naar CO2-neutraal inzetten op integrale oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak bij hun huurders, gaan sneller en kunnen de ambitieuze doelstellingen daarbij eerder en eenvoudiger realiseren.

Balkonbeglazing kan helpen om deze doelstellingen sneller te bereiken. Hoewel balkonbeglazing voor portiek- en galerijwoningen het imago heeft van een dure oplossing, levert toepassing van balkonbeglazing niet alleen een wezenlijke bijdrage aan het verduurzamen van het vastgoed, maar resulteert het ook in een aanzienlijke reductie van toekomstige onderhoudslasten én levert het voor bewoners een beter inzetbaar en doorgaans ruimer balkon op:

Door toepassing van balkonbeglazing kan gedurende de levensduur van 40 jaar tot 65% op het noodzakelijke onderhoud worden bespaard, onder andere doordat geen vervanging van balkonhekken hoeft plaats te vinden en kwetsbare bouwdelen niet langer aan de elementen worden blootgesteld. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de investering gedurende de exploitatie terugverdiend.

 Toepassing van balkonbeglazing in combinatie met het plaatsen van HR++ glas in de balkonpui is energetisch gezien gunstiger dan het plaatsen van triple glas in nieuwe kozijnen, levert een aanzienlijk comfortabeler en bruikbaarder balkon op en naar verwachting een gunstigere waardeontwikkeling van het vastgoed.

 De balkonbeglazing (en tevens galerijbeglazing) kunnen als no-regret maatregel worden ingezet waarbij in een latere fase eenvoudig en koudebrugvrij buitengevelisolatie kan worden geplaatst.

Deze casestudy laat aan de hand van twee voorbeeldcomplexen zien welke kansen toepassing van balkonbeglazing biedt, passend bij de grote verbouwingsopgave waar de Nederlandse corporaties voor staan.

Wilt u een kopie van de Casestudy ontvangen? Stuur dan een mail naar richard.matchett@balco.nl