Menu

Taal:

CaseStudy – Balco balkonsystemen voor het Nederlandse corporatiebezit

De corporatiesector staat de komende decennia voor een grote opgave. De grote verbouwing naar een CO2-neutraal woningbezit is ingezet en vraagt om vernieuwende, creatieve oplossingen die niet alleen resulteren in energiebesparing en duurzame opwekking, maar ook woonwinst opleveren voor de bewoners. Immers, indien er in de verduurzamingsslag van een complex geen duidelijke toegevoegde waarde is voor de bewoners, vormt dit een aanzienlijke drempel om tot uitvoering over te kunnen gaan. Woningcorporaties die bij hun vastgoedtransitie naar CO2-neutraal inzetten op integrale oplossingen die kunnen rekenen op draagvlak bij hun huurders, gaan sneller en kunnen de ambitieuze doelstellingen daarbij eerder en eenvoudiger realiseren.

Balkonbeglazing kan helpen om deze doelstellingen sneller te bereiken. Hoewel balkonbeglazing voor portiek- en galerijwoningen het imago heeft van een dure oplossing, levert toepassing van balkonbeglazing niet alleen een wezenlijke bijdrage aan het verduurzamen van het vastgoed, maar resulteert het ook in een aanzienlijke reductie van toekomstige onderhoudslasten én levert het voor bewoners een beter inzetbaar en doorgaans ruimer balkon op:

Door toepassing van balkonbeglazing kan gedurende de levensduur van 40 jaar tot 65% op het noodzakelijke onderhoud worden bespaard, onder andere doordat geen vervanging van balkonhekken hoeft plaats te vinden en kwetsbare bouwdelen niet langer aan de elementen worden blootgesteld. Daarmee wordt een aanzienlijk deel van de investering gedurende de exploitatie terugverdiend.

 Toepassing van balkonbeglazing in combinatie met het plaatsen van HR++ glas in de balkonpui is energetisch gezien gunstiger dan het plaatsen van triple glas in nieuwe kozijnen, levert een aanzienlijk comfortabeler en bruikbaarder balkon op en naar verwachting een gunstigere waardeontwikkeling van het vastgoed.

 De balkonbeglazing (en tevens galerijbeglazing) kunnen als no-regret maatregel worden ingezet waarbij in een latere fase eenvoudig en koudebrugvrij buitengevelisolatie kan worden geplaatst.

Deze casestudy laat aan de hand van twee voorbeeldcomplexen zien welke kansen toepassing van balkonbeglazing biedt, passend bij de grote verbouwingsopgave waar de Nederlandse corporaties voor staan.

Wilt u een kopie van de Casestudy ontvangen? Stuur dan een mail naar richard.matchett@balco.nl

CaseStudy – Balco balkonsystemen voor het Nederlandse corporatiebezit

CaseStudy – Balco balkonsystemen voor het Nederlandse corporatiebezit


Hoogwaardige prefab balkonsystemen voor nieuwbouw, renovatie en transformatie

Balco is de marktleider in Europa voor balkons en balkonbeglazing. Het balkon als energiebron? Balco biedt een oplossing! Wil je meer weten over onze oplossingen voor renovatie-, transformatie- of nieuwbouwprojecten? Neem dan contact met ons op!

Balco is actief in verschillende landen in Europa. Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Balco balkonbeglazing balkon galerijbeglazing
Balco balkonbeglazing balkon galerijbeglazing

Innovatieve balkonsystemen, balkonbeglazing en galerijbeglazing

Als gespecialiseerde leverancier binnen de balkonbranche ontwerpt, produceert en monteert Balco innovatieve balkonsystemen en balkonbeglazing. We zijn marktleider in Europa op het gebied van balkons voor grootschalige renovatie-, transformatie- en verduurzamingsprojecten. Daarnaast zijn al onze balkonsystemen zeer geschikt voor nieuwbouw.

Als betrouwbare partner van woningcorporaties, aannemingsbedrijven en architecten, kijken we naar budget, gestelde eisen en kwaliteit en nemen de esthetische wensen van de architect mee in het totaalproces. Zo biedt Balco voor elk project een passend advies.

Wil je meer weten over onze oplossingen voor renovatie-, transformatie- of nieuwbouwprojecten? Neem dan contact met ons op!

Lees hier meer over de voordelen van balkonbeglazing. Lees hier meer over de voordelen van galerijbeglazing.

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg doorlopend informatie over onze producten en oplossingen voor verenigingen van eigenaren, gemeentelijke woningcorporaties, particuliere eigenaren, architecten en bouwers.