Menu

Taal

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Energiebesparing en thermisch gedrag van een Balco glazen balkon

Balco Groep heeft een balkonoplossing ontwikkeld waarmee bestaande balkons kunnen worden afgesloten. In dit project is onderzoek gedaan door Joop Neinders (ir.) Ingenieursbureau ter Horst (IBTH B.V.) naar de energiebesparing en de invloed van de balkonafsluiting op het comfort.

Uitkomsten van het onderzoek zijn:

* Het plaatsen van een Balcobalkon heeft op alle windrichtingen een groter besparingseffect dan het plaatsen van HR++ glas.

* Het besparingseffect van een afgesloten balkon (Balcobalkon) is afhankelijk van de bestaande gebouwschil en de oriëntatie van het balkon.

* Hoe slechter de schil hoe meer besparing.

* Hoe meer zoninstraling op het balkon hoe meer besparing.

* Een maximum besparing van 39% is haalbaar bij een op zuiden gerichte slechte gebouwschil.

* Ook bij een moderne schil (>2010) is een besparing van 11 tot 19% haalbaar.

* Het plaatsen van een Balcobalkon leidt tot een aanzienlijke stijging van het wooncomfort door een hogere gemiddelde temperatuur op het balkon en door het elimineren van de invloed van de wind. Gemiddeld over stookseizoen lag de temperatuur op het balkon 4,3°C hoger dan de buitentemperatuur.

* Het aantal uren dat de temperatuur op het balkon hoger is dan 19°C stijgt van 819 naar 2453 uur per jaar wat een direct meetbare toename van het comfort op het balkon is.

* Het besparingseffect is afhankelijk van het bewonersgedrag. In de analyse is aangenomen dat bewoners de schuiframen openen indien het warmer wordt dan 20°C op het balkon.

Een kopie van het onderzoek en rapport is beschikbaar op balco.nl/over-balco