Menu

Taal

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Lager gebruik van aluminium doorslaggevend voor het milieu

Uit de levenscyclusanalyses (LCA) die in 2019 en 2020 samen met adviesbureau Tyréns zijn uitgevoerd, blijkt dat de grootste negatieve klimaatimpact van het bedrijf uit het gebruik van aluminium bestaat. Aangezien aluminium een centraal onderdeel is van de productoplossingen van Balco AB, zou een lager verbruik van grote betekenis kunnen zijn voor de klimaatimpact van het bedrijf.

Dit inzicht heeft geleid tot omvangrijke werkzaamheden, die al in verschillende maatregelen hebben geresulteerd, aldus Camilla Ekdahl, CEO van Balco AB.

– Vanaf begin dit jaar is Balco AB overgestapt op Hydro REDUXA, een aluminium dat wordt geproduceerd met hernieuwbare energiebronnen en een nieuwe energiereducerende productietechnologie. De productiemethode betekent een vermindering van de CO2-uitstoot met 50% ten opzichte van het eerdere productieproces.

Ook aan de productkant hebben de levenscyclusanalyses tot een nieuwe manier van denken geïnspireerd.

– Als element in zowel een ontwerpwijziging als een duurzaamheidsaanpak heeft Balco AB een gloednieuw balkonbeglazing systeem – TwinView – ontwikkeld, waarbij we delen van de aluminium profielen hebben weten te vervangen door glas, waardoor de aluminiumbehoefte van het luik met maar liefst 12 procent is afgenomen. Het eerste TwinView-project werd in het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.

Door de maatregelen van het afgelopen jaar is ons groene profiel versterkt, maar onze inspanningen om onze klimaatimpact verder te verminderen gaan natuurlijk door”, zegt Camilla Ekdahl, CEO van Balco AB.