Menu

Taal

NO DK NL DE PL EN CH SV FI

Opdracht voor Balco voor bijzondere transformatieproject

Balco AB gaat de balkons leveren aan Hemubo voor een bijzondere transformatieproject – Huize Nijevelt in De Meern.

Huize Nijevelt in De Meern wordt door Hemubo, Almere in opdracht van woningcorporatie GroenWest gerenoveerd tot 33 één- en tweekamerappartementen. Er komen mensen te wonen uit de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils en bewoners die ervoor kiezen goede buur te zijn en deze mensen een beetje te helpen.

Huize Nijevelt is een voormalig verzorgingshuis dat enkele jaren geleden leeg kwam te staan. Door de veranderde zorgregelgeving en woonwensen van ouderen voldeden de kleine wooneenheden niet meer. Eerdere plannen om op deze plek nieuwe ouderenhuisvesting te realiseren, bleken niet haalbaar. Het gebouw kan met een grote renovatie goed geschikt gemaakt worden voor andere doelgroepen. Het wordt straks een inclusieve woonvorm waarbij het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te kijken. Het Leger des Heils blijft de ambulante begeleiding verzorgen. Uit eerdere projecten is gebleken dat  gemengd wonen een belangrijke succesfactor is bij de stap naar verdere verzelfstandiging.

De renovatie van het gebouw is inmiddels gestart, met de oplevering van het project gepland voor einde 2020.

Balco AB verheugt zich op een mooie samenwerking met Hemubo.