Menu

Taal:

Brf Kaparen
Sundsvall, Zweden

Rug

Inglasade balkonger från Balco

Skapa rum för livet: Balcos inglasade system ger möjlighet till större balkonger. Användbarheten ökar och hemmet får en härlig extra dimension.

Skydda fasaden: Livslängden för en balkong med en inglasning från Balco förlängs med över 50 år och med visst underhåll upp till 90 år jämfört med en oskyddad betongplatta på en öppen balkong. Inglasade balkonger skyddar inte bara fasaden utan minskar även underhållsbehovet på fönster och dörrar.

Minska buller: En inglasning dämpar effektivt trafikbuller och andra störande ljud. En integrerad inglasning från Balco sänker ljudet med upp till 20 dB.

Få bättre inomhusklimat: De inglasade balkongerna värmer tilluften innan den kommer in i lägenheterna. Effekten blir ett bättre termiskt inomhusklimat.

Släpp in ljuset: Rätt utformad kan en inglasning göra både balkong och lägenhet ljusare. Balkongens placering, vinkel och material hjälper till att fånga upp ljuset.

Brf Kaparen

Klant:

Brf Kaparen

Bouwjaar:

2023

Aantal balkons:

94

Voor

Na

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg doorlopend informatie over onze producten en oplossingen voor verenigingen van eigenaren, gemeentelijke woningcorporaties, particuliere eigenaren, architecten en bouwers.