Balco onderneemt duurzaam

De wereld staat voor een groot aantal uitdagingen op milieugebied. Het tegengaan van klimaatverandering en het realiseren van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs is een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

Balco is toonaangevend op zijn terrein en daarom moet het zijn verantwoordelijkheid nemen en de klimaatimpact van zijn activiteiten verminderen. Balco zal dit bereiken door bijvoorbeeld zijn productie-eenheden energiezuiniger te maken en de CO2-uitstoot te verminderen.

De sleutel hiervoor is het stroomlijnen van zijn processen, met behulp van materialen en methoden die een zo gering mogelijk milieueffect hebben en die de uitstoot naar lucht, land en water met alle klimaatgevolgen van dien tot een minimum reduceren.

Balco zet zich voortdurend in om op zijn terrein qua milieu-inspanningen het voortouw te nemen.

De ontwikkelingsafdeling streeft ernaar om de beste technologieën te gebruiken teneinde de productie-eenheden elk jaar energiezuiniger te maken met geringere effecten op het milieu.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van lopende duurzaamheidsinspanningen van Balco.

• Balco heeft zonnepanelen geïnstalleerd op het hoofdkantoor in Växjö. Deze zonnepanelen genereren ongeveer 38.000 kWh per jaar als onderdeel van onze klimaatwerkzaamheden.

• Begin 2021 is Balco AB overgestapt op Hydro REDUXA, een aluminium dat wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen en een nieuwe energiereducerende productietechnologie. Deze nieuwe productiemethode betekent een vermindering van de CO2e-emissies met 50% in vergelijking met het eerdere productieproces. De volgende stap is het gebruik van gerecycled aluminium.

• Balco voegt een 16% afvalproduct bij het beton welke slak genoemd wordt. Slak is een afvalproduct dat ontstaat bij de productie van staal, en hergebruikt kan worden bij de productie van het beton – en het op deze wijze milieuvriendelijker maakt.

• De meeste materialen die bij de vervaardiging worden gebruikt, kunnen gerecycled worden.

Voordelen van het Balco balkonbeglazingssysteem

De oplossing van Balco is niet alleen het effectiefst vanuit financieel perspectief en het persoonlijke comfort van de bewoners, het is ook de klimaatvriendelijkste oplossing.

Balco, Verlaag de energiekosten:

Verlaag de energiekosten:

Balkons met Balco beglazing kunnen de verwarmingskosten van een woning verlagen tot wel 20%).

Balco, Bescherm gevels

Bescherm gevels:

De levensduur van een balkon met beglazing van Balco is meer dan 50 jaar, en met enig onderhoud, tot wel 90 jaar. Vergelijk dat eens met een onbeschermde betonplaat op een open balkon. Balkons met Balco beglazing beschermen niet alleen de gevel, ook hebben ramen, deuren en kozijnen minder vaak onderhoud nodig.

Balco, Verbeter het binnenklimaat

Verbeter het binnenklimaat:

Balkons met Balco beglazing verwarmen de lucht op voordat deze een appartement binnenkomt.

Lidmaatschap en certificeringen

Balco-member-united-nation-global-compact

UN Global Compact

Balco Group is toegetreden tot het UN Global Compact. De Group laat zo duidelijk zijn standpunt zien over kwesties die verband houden met mensenrechten, sociale omstandigheden, milieuverantwoordelijkheid en het recht om vakbonden te vormen. Als we de doelstellingen van Agenda 2030 willen behalen, moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen, betrokken zijn en meedoen. Via de UN Global Compact hebben we toegang tot educatief materiaal en een groot netwerk van betrokken spelers die het verschil maken bij het belangrijkste probleem van onze tijd.

Balco-member-Sweden-Green-Building-Council

Sweden Green Building Council

De Sweden Green Building Council is de toonaangevende ledenorganisatie in Zweden voor een duurzame gemeenschapsopbouw. Omdat Balco Group de grootste speler in de balkonbranche is, zien we het grote belang van participeren in de expertise van de organisatie en betrokkenheid bij en invloed op zaken met betrekking tot wat wij ”groene gebouwen” noemen. Door middel van certificering, onderwijs en opinievorming werkt de Sweden Green Building Council aan een samenleving die zowel mens als milieu ten goede komt. In de SBGC zitten deskundigen, bedrijven en organisaties uit het hele land die allemaal toewerken naar hetzelfde doel.

Balco-member-nasdaq

Nasdaq ESG Transparency Partner

Certificering uitgegeven door de Nasdaq, die vanuit een maatschappelijk perspectief blijk geeft van betrokkenheid en transparantie met betrekking tot duurzaamheidskwesties. Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat we als overheidsbedrijf duidelijk maken dat we trots zijn op onze activiteiten en dat we belangstelling van buitenaf voor wat we daadwerkelijk doen op het gebied van milieu, sociale zaken en bestuur van het bedrijf verwelkomen.


Hoogwaardige prefab balkonsystemen voor nieuwbouw, renovatie en transformatie

Balco is de marktleider in Europa voor balkons en balkonbeglazing. Het balkon als energiebron? Balco biedt een oplossing! Wil je meer weten over onze oplossingen voor renovatie-, transformatie- of nieuwbouwprojecten? Neem dan contact met ons op!

Balco is actief in verschillende landen in Europa. Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.