Menu

Taal:

Slim plan maakt renovatie VvE Mozartflat haalbaar

Mozartflaat vandaag

De enorme renovatieklus aan de Mozartflat in Tilburg-Noord is van start gegaan. Zo gaan alle 256 woningen ‘van het aardgas af’, komen er zonnepanelen op het dak, komt er overal HR++ glas en worden de kopgevels beter geïsoleerd. Ook wordt de flat van een Balco klimaatgevel voorzien, een cruciaal onderdeel van het verduurzamingsproject.

De klimaatgevel moet tevens een einde maken aan de balkonproblematiek. Jaap Jonker, bestuurslid VvE Mozartflat vertelt: “Eind 2017 werden we geconfronteerd met schade aan de consoles van de balkons, die daarop niet meer gebruikt mochten worden door bewoners. De kosten van reparatie en vervanging van de consoles bleken fors, waarop dat initiële plan door de bewoners van de Mozartflat – een mix van huurders en eigenaars – werd afgewezen.”

Minder op de Meter

“Eric Verweij (Projectleider Energietransitie VvE’s Gemeente Tilburg) wees ons op de mogelijkheid om een oplossing voor de consoles met verduurzaming te combineren, waardoor we wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidie én voor financiering via het Nationaal Warmtefonds. Een slim plan”. De VvE trok Cor Domenie als bestuurder aan om het proces te begeleiden en het ‘Minder op de Meter’-project was een feit. Domenie: “De gemeente was bezig met de Proeftuin Quirijnstok, om een complete wijk aardgasvrij te maken. De Mozartflat – gelegen op de grens van deze wijk – bleek een uitgelezen kans voor de gemeente om ook deze 256 woningen aardgasvrij te maken.”

Balco Balkon balkonbeglazing galerijbeglazing
Eric Verweij (Projectleider Energietransitie VVE’s Gemeente Tilburg), Richard Matchett (Balco), Guus Hendriks (Penningmeester VVE Mozartflat), Cor Domenie (Bestuurder VVE Mozartflat)

Energietransitie Mozartflat

“Als we dan toch gaan renoveren, laten we het dan in één keer goed doen,” stelt Jonker. “Naast het aardgasvrij maken van de flat werd er volop nagedacht over verduurzaming. De term ‘klimaatgevel’ werd geopperd en de naam Balco viel als mogelijke partij.” Domenie: “Balco stapte vanaf het allereerste contactmoment direct pro-actief in door – geheel belangeloos – een studie naar de situatie te doen. Een klimaatgevel bleek een reële mogelijkheid en technisch goed uitvoerbaar.” Verweij: “De gemeente Tilburg heeft voor dit plan in 2018 bij het Rijk niet alleen een subsidie vanuit de Proeftuin Aardgasvrije Wijken verkregen, maar ook de projectorganisatie gefaciliteerd. Het was een intensief en inspirerend proces om met de woningcorporatie, de gemeente, RVO en het Nationaal
Warmtefonds het project en de benodigde financiering rond te krijgen.”

Revolutionaire Balco ‘Clima Wall’ klimaatgevel

Richard Matchett, directeur van Balco Balkonsystemen BV: “De Balco Clima Wall zorgt voor een verbetering op het gebied van verduurzaming, omdat je de hele gevel voorziet van een extra isolatieschil. Duurzaamheid is één van de eisen die het Nationaal Warmtefonds aan de lening stelt. Met onze revolutionaire Clima Wall bespaar je op energieen onderhoudskosten én verhoog je het wooncomfort.”

Goede communicatie cruciaal

“Het uiteindelijke plan, goed doordacht door allerlei professionals, werd door het bestuur gepresenteerd aan de bewoners, maar daar is natuurlijk een proces aan vooraf gegaan,” vertelt Domenie. “Balco organiseerde een coronaproof productdemonstratie op het terrein en toonde een model van het eindresultaat. Zo ontstond er draagvlak bij bewoners en bestuurders voor dit project.

Balco balkon De Mozartflat
De Mozartflat in de toekomst

Besluitvorming op basis van álle informatie

“De goede en frequente communicatie tussen alle partijen heeft bijgedragen aan de planvoorbereiding en besluitvorming. Balco heeft gedurende het hele voorbereidingsproces vragen beantwoord, plannen gepresenteerd, onzekerheden weggenomen, het plan in technische zin verder ontwikkeld en berekeningen getoond”, vervolgt Jonker. “Uiteraard speelt de enorme
expertise op het gebied van hoogbouw en een klimaatgevel met een dergelijke constructieve setting tegen een reële prijs, ook mee bij onze keuze voor Balco.” In de week voorafgaand aan de ledenvergadering, organiseerde Balco samen met het bestuur opnieuw een demonstratie en een informatiemarkt op het terrein om eventuele vragen nog te beantwoorden. Domenie: “De uiteindelijke ledenvergadering kon vanwege corona niet fysiek plaatsvinden. Drie woningeigenaars traden op als gevolmachtigden van alle bewoners. In het bijzijn van gemeente, VvE-bestuur, het Nationaal Warmtefonds en de gevolmachtigden is het besluit bekend gemaakt. De enorme voorbereidingen, het zorgvuldige communiceren en het slimme plan leidden tot een bijna 100% besluit van
de aanpak.”

Trots en tevreden

Jonker kijkt tevreden terug: “Samenwerken en communiceren is van onschatbare waarde in zo’n project. Daarbij wil ik een groot compliment maken aan de woningeigenaars en de huurders. Zij hebben de meerwaarde van de verbeteringen ingezien. Het is gelukt om samen met de VvE kansen aan te grijpen om met een acceptabele stijging van woonlasten te komen tot het oplossen van een probleem, het verhogen van het wooncomfort en het realiseren van waardevermeerdering én verduurzaming.” Domenie besluit: “We zijn trots dat we als VvE 256 woningen van het aardgas af krijgen. Zo zie je maar weer dat verduurzaming een kans kan zijn om andere
problematiek op te lossen.” Eric Verweij: “Hier ligt een prachtig voorbeeld hoe een VvE door het aangrijpen van een bouwkundige urgentie een “kans” voor de Energietransitie creëert, die eigenaren een comfortabeler, toekomstbestendiger én aardgasvrijappartement oplevert. En dat tegen een beperkte stijging van de woonlasten.”


Balco is de marktleider in Europa voor balkons en balkonbeglazing. Wil je meer weten over onze oplossingen voor renovatie-, transformatie- of nieuwbouwprojecten? Neem dan contact met ons op!

Balco is actief in verschillende landen in Europa. Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg doorlopend informatie over onze producten en oplossingen voor verenigingen van eigenaren, gemeentelijke woningcorporaties, particuliere eigenaren, architecten en bouwers.